8 aprilie, 2019

Garantia si intretinerea unei centrale termice Ariston

 • Instalarea şi montajul centralei trebuie realizate de o firmă autorizată ISCIR.
 • Apelaţi numai la Centre de Asistenţă Tehnică (CAT) autorizate de ARISTON. În cazul contrar, produsul îşi va pierde garanţia.
 • Perioada de garanţie a centralelor termice se derulează de la data punerii lor în funcţiune, dar nu mai târziu de 2 luni de la achiziţionare. Dacă punerea în funcţiune se realizează după mai mult de 2 luni de la data achiziţiei, perioada de garanţie se reduce în mod corespunzător.
 • Nu beneficiază de garanţie componentele supuse la uzura normală de funcţionare (anozi, garnituri, becuri, siguranţe fuzibile etc.).
 • NU se admite racordarea centralelor termice la butelii de tip aragaz.
 • Deplasarea şi manopera pentru punerea în funcţiune sunt gratuite şi se referă strict la operaţiunile prevăzute de producător pentru verificarea instalării şi funcţionării corecte a produsului. 
 • Instalarea, autorizarea funcţionării, verificările tehnice periodice sau operaţiunile de curăţare sau întreţinere anuală sunt activităţi care nu sunt incluse în garanţia produsului.
 • Pentru a evita posibilele întârzieri datorate supraîncărcării specifice sezonului rece, realizaţi operaţiunile de instalare, punere în funcţiune, verificări tehnice şi întreţinere periodică în perioada Aprilie – August. 
 • Garanţia este valabilă numai pe teritoriul României.

Întreţinerea centralei şi verificarea periodică a condiţiilor de funcţionare

Verificarea și întreţinerea periodică a centralei, iar dacă este necesar și a instalaţiilor aferente sunt obligatorii cel puţin la fiecare 2 ani, atât după punerea în funcţiune, cât și pe tot timpul utilizării centralei.

Efectuarea operaţiunilor de întreţinere periodică în fiecare an, în afara sezonului rece, este o condiţie obligatorie pentru acordarea garanţiei comerciale integrale, în caz contrar, garanţia centralei va fi limitată la garanţia legală minimă de 2 ani de zile.

Întreţinerea periodică anuală a centralei şi a instalaţiilor aferente este în răspunderea utilizatorului şi se execută pe baza unui contract de întreţinere prin firmele specializate.

Operaţiunile de bază din cadrul întreţinerii periodice pot fi în funcţie de necesităţi:

 • Verificarea şi curăţarea schimbătorului de căldură primar (exterior şi interior) – mai ales pentru schimbătoarele de aluminiu, se vor face obligatoriu în fiecare an, după încheierea sezonului rece; 
 • Verificarea şi reglarea vanei de gaz şi a electrozilor;
 • Verificarea şi curăţarea componentelor hidraulice;
 • Verificarea și curăţarea ventilatorului și a componentelor care participă la evacuarea gazelor de ardere;
 • Verificarea și reglarea vanei de gaz și a electrozilor;
 • Verificarea și înlocuirea componentelor electrice sau electronice deteriorate;
 • Verificarea alimentării electrice, a agentului termic din instalaţie, a calităţii apei menajere și propunerea de soluţii pentru readucerea acestora în parametrii recomandaţi.

< Inapoi la Articole