8 aprilie, 2019

Unde montam centrala termica? Cum evacuam condensul?

Sunt mai multe aspecte care trebuie luate în considerare atunci când instalăm o centrală termică murală. 

În afară de recomandările din acest material, este obligatoriu să consultați manualul de instalare specific modelului de centrală ales pentru a vă asigura că dețineți toate informațiile necesare și pentru a evita erori de montaj.

ÃŽn primul rând trebuie respectate toate prevederile legale valabile la data instalării. 

Acestea se referă la:

  1. Respectarea normelor privind instalarea consumatorilor de gaz (locul de amplasare al centralei trebuie să fie specificat obligatoriu în proiectul instalației de gaz natural la care se va cupla centrala)
  2. Respectarea prevederilor impuse de ISCIR pentru instalarea, punerea în funcțiune și funcționarea instalațiilor de încălzire cu arzătoare pe combustibil gazos.

Din punct de vedere al alegerii încăperii unde se va instala centrala trebuie să vă asiguraÈ›i că încăperea respectivă are o fereastră cu o suprafață vitrată (anti-explozie) care să respecte normativele în vigoare. 

Aspectul plăcut al centralelor Ariston permite montarea lor în bucătării modern mobilate, devenind o prezență obișnuită în locuințele noastre. Centralele Ariston respectă toate normele de siguranță și ecologice în vigoare astfel încât funcționarea lor într-o încăpere locuită nu pune în pericol persoanele aflate în apropiere.

Recomandăm verificarea existenÈ›ei unui detector de gaz în încăperea centralei, care să comande o electrovalvă montată pe conducta de gaz. Această măsură de precauÈ›ie evită accidentele produse de scurgerile de gaz, închizând alimentarea cu gaz în cazul detectării gazului în încăpere. 

De obicei această verificare este în sarcina celui care instalează branÈ™amentul de gaz, însă instalatorul centralei trebuie să se asigure de respectarea acestei cerinÈ›e. 

Centralele Ariston sunt testate individual pe linia de asamblare, procedurile utilizate pentru testare eliminând orice risc în exploatare. Fie că vorbim de gamele Clas, Genus sau de noile One, centralele Ariston sunt proiectate și produse având în vedere ultimele directive europene cu privire la eficiența energetică și siguranța în utilizare.

Deoarece discutăm despre centrale cu tiraj forțat, este util să amintim că nu este necesară o ventilare suplimentară a încăperii, centrala primind aerul necesar arderii exclusiv din exterior.

În cazul centralelor în condensare Ariston, acestea sunt dotate cu ventilator de turație variabilă și cu pompă de circulație electronice, care permit modularea funcționării, dar și asigură un zgomot minim în funcționare.

Este recomandat ca încăperea unde se instalează centrala să fie bine izolată termic, în așa fel încât pe perioada iernii, în cazul nefuncționării centralei, temperatura să nu scadă sub limita înghețului. Dacă acest lucru nu este posibil, agentul termic utilizat în instalație trebuie obligatoriu să conțină antigel cu o concentrație corect aleasă în funcție de limita inferioară preconizată a temperaturii.

Legarea centralei la conducta de gaz se face exclusiv de persoane autorizate, utilizând obligatoriu filtru stabilizator de gaz și racord flexibil, ambele reglementate conform legislației în vigoare.

Ca È™i poziÈ›ie de montaj, recomandăm instalarea centralei cu un spaÈ›iu de minim 40 cm față de alte obiecte din jur (necesar pentru montaj È™i intervenÈ›ii de service), pe un perete exterior solid care poate susÈ›ine greutatea proprie a centralei È™i în plus greutatea conÈ›inutului  de apă din ea. La alegerea exactă a poziÈ›iei, luaÈ›i în calcul È™i limitările geometrice ale racordurilor (raze de curbură, alte accesorii montate pe conducte).

Centralele Ariston sunt recunoscute atât pentru un design deosebit, cât și pentru dimensiuni extrem de compacte, care permit instalarea lor fără a afecta aspectul încăperii, mai mult ele devin un element important în designul locuinței.

Orice centrală trebuie cuplată la instalația existentă. Avem în vedere aici branșamentul de gaz, evacuarea gazelor de ardere, alimentarea cu apă și energie electrică, conectarea la corpurile de încălzire, evacuarea condensului.

ÃŽn plus trebuie avut în vedere montajul racordului de evacuare gaze arse È™i admisie aer, sub forma unui racord coaxial, fie perpendicular prin perete, fie vertical prin acoperiÈ™. 

Verificați ca în exterior racordul să nu fie obturat de plante, copaci și că în acea zonă nu există racorduri de evacuare de la alte instalații de ventilație care ar putea aduce amestecuri gazoase pe bază de clor, amoniac sau alte gaze inflamabile.

Acolo unde se instalează centrala vor fi montate conductele de tur retur pentru circuitul corpurilor de încălzire. Din acest motiv ar fi de preferat ca încăperea unde se amplasează centrala să se situeze într-o zonă centrală a locuinței deservite.

În majoritatea cazurilor, centrala murală prepară și apă caldă menajeră. De aceea centrala trebuie racordată la rețeaua de apă rece și de la centrală va pleca o conductă de distribuție a apei calde menajere.

Racordul de eliminare a condensului trebuie montat cu o pantă de minim 2.5 grade și trebuie introdus minim 50 mm într-o conductă de evacuare din plastic. Această conductă ar trebui să aibă un diametru de minim 32 mm și o pantă corespunzătoare. Se recomandă protejarea acestei conducte la îngheț.

Există situații în care nu există un racord de canalizare care să respecte aceste condiții. Se recomandă folosirea unei pompe de evacuare a condensului. Aceasta este dotată cu un mic rezervor unde se colectează condensul (aici se poate și neutraliza, folosind produse chimice specifice). Ulterior, condensul este eliminat sub presiune, pe o conductă de diametru mic, care poate fi montată chiar cu pantă ascendentă, până la primul racord de canalizare disponibil.

ÃŽn cazul în care s-a decis instalarea unei pompe de condens, aceasta trebuie verificată cu fiecare revizie a centralei, devenind o parte componentă foarte importantă a instalaÈ›iei, de care depinde funcÈ›ionarea corectă a centralei. 

< Inapoi la Articole