Tipologii centrale termice

Centralele termice pe gaz se împart în mai multe categorii:

Centrale termice în condensare

Tehnologia condensării:

Centralele termice în condensare reprezintă o inovaţie tehnologică aplicată generatoarelor de căldura. Sistemul de operare al acestui tip de centrale este foarte simplu: în urma arderii combustibilului rezultă un amestec de gaze arse şi vapori de apă. Cantitatea de căldură ce ia naştere la ardere include atât puterea gazului, cât şi puterea rezultată prin condensarea vaporilor de apă. Astfel, datorită schimbătorului de căldură din oţel-inox cu modul premix, se obţine un randament superior şi o reducere substanţială a emisiilor de carbon şi noxe. Reutilizând energia gazelor de evacuare, centralele în condensare ating o eficienţă termică de până 108% (faţă de aprox. 94% în cazul unei centrale convenţionale) şi aduc economii de până la 35% la consumul de gaz şi, deci, şi la factură. Economii importante de energie se obţin, de regulă, în cazul sistemelor de joasă temperatură. Astfel, sistemele de încălzire prin pardoseală pot genera economii de până la 35%. În cazul unei instalaţii clasice - cu radiatoare tradiţionale, având un regim de temperatură înaltă, ajungându-se în această situaţie la economii de până la 15%.

Avantajele centralelor în condensare:

 • Tehnologie cu recuperare de căldură din gazele arse
 • Funcţionare la temperaturi joase
 • Schimbător inox
 • Cameră etanşă de ardere
 • Arzător premix

Beneficiile centralelor în condensare:

 • Consumuri reduse
 • Fiabilitate şi protecţia schimbătorului faţă de condens
 • Plaja de folosire extinsă
 • Modulare a puterii extinsă
 • Emisii reduse de noxe

Avantaje pentru consumator:

 • Factură redusă la combustibil
 • Optimizarea funcţionării în funcţie de necesităţi
 • Durată de viaţă îndelungată
 • Costuri reduse de întreţinere
 • Protejarea mediului prin reducerea noxelor

Recomandarea noastră

Centrale termice convenţionale

Începând cu septembrie 2015, directivele ErP impun ca pe pieţele europene şi astfel şi pe cea locală să nu mai fie comercializate decât produse ce ating un anumit prag de eficienţă energetică. Astfel, odată cu septembrie 2015, centralele convenționale nu mai pot fi introduse și comercializate pe piața din România.

Randamente comparative

Puterea termică a unui cazan este reprezentată de cantitatea de căldură pe care o produce.
Randamentul generatoarelor de căldură convenţionale se calculează în raport cu valoarea calorică netă, (Puterea Calorifică Inferioară) adică în raport cu cantitatea de căldură care poate fi folosită fără condensarea gazelor de ardere.
Randamentul cazanelor cu condensare, care se exprimă în realitate prin valoarea calorică brută, (Puterea Calorifică Superioară) adică toată căldura produsă prin ardere, este calculat pe baza aceluiaşi parametru, adică valoarea calorică netă, pentru a se putea face comparaţia între cifre omogene. Rezultatul este relevant: randamentul cazanelor cu condensare este mai mare de 100% iar în cazul folosirii gazului metan este de 108%.

Produse în conformitate cu Directivele Europene

Începând cu septembrie 2015, directivele ErP impun ca pe piaţa locală să nu mai fie comercializate decât astfel de produse eficiente energetic. Aceste directive ErP reprezintă urmarea obiectivelor UE, denumite “obiective 20-20-20” în ceea ce priveşte protecţia şi respectul faţă de mediu şi prevăd ca până în 2020 să se ajungă la o reducere de 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, o creştere cu 20% a utilizării resurselor regenerabile şi o scadere cu 20% a consumului de energie la nivel global, printr-o eficientizare sporită a produselor. Astfel, odată cu septembrie 2015, pe piaţa europeană şi implicit locală vor fi comercializate doar centralele termice cu eficienţă energetică superioară, cele în condensare fiind singurele care întrunesc aceste criterii.

Centrale termice in condensare disponibile in gama Ariston sunt: Genus Premium Evo, Genus Premium Evo System, Clas Premium Evo, Genus Premium FS/Solar, Alteas ONE, Genus One, Clas ONE şi Clas B Premium cu puteri de la 24 – 35kW.