Tipologii de intervenţii

  1. PIF - Punerea În Funcţiune este activitatea prestată în mod gratuit de către Centrul de Service prin care se realizează o serie de verificări, reglaje obligatorii şi probe de funcţionare, care se fac la finalizarea lucrărilor de instalare.
  2. AF - Autorizarea Funcţionării reprezintă prima verificare tehnică a centralei termice, obligatorie conform normativelorISCIR, prin care se completează livretul aparatului şi se ia in evidenţă de către ISCIR. Autorizarea funcţionării trebuie efectuată din prima zi de funcţionare a centralei şi este urmata de verificarea tehnică periodică la fiecare 2 ani.
  3. VTP - Verificarea Tehnică Periodică este obligatorie conform normativelor ISCIR la fiecare maximum 2 ani şi constă în verificarea funcţionării corecte şi sigure a centralei termice, a dispozitivelor de control, reglare şi siguranţă, analiza gazelor arse, reglarea instalaţiei de ardere, menţinerea condiţiilor iniţiale de instalare. Distribuitorul de gaze verifică periodic valabilitatea VTP.
  4. ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat este organismul specializat responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor, stabilit prin lege, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.
  5. Intervenţii în perioada de garanţie: reparaţii care se efectuează de către centrele de service autorizate în perioada de garanţie a echipamentului.
  6. Intervenţii în perioada extra-garanţie: reparaţii care se efectuează de către centrele de service autorizate în perioada post garanţie.
  7. Revizie anuală centrală: controlul centralei anual, revizia se face conform contractului de service încheiat cu centrul de service autorizat şi client şi pot fi diferenţe în funcţie de tipul de contact.